24.03.2020

Каранавірус у Беларусі. Частка 2 / Coronavirus in Belarus. Part 2

У частцы 1 я апісаў як развіваліся падзеі з 28 лютага па 21 сакавіка. Цяпер, для зручнасці афармляю працяг на новай старонцы. / In Part 1 I descibed the events of 28 February to 21 March. Now for convenience I go on to a new page.

24.03.2020 аўторак (Tuesday)

На цяперашні час паводле афіцыйнай інфармацыі каранавірус "пацалаваў" 81 чалавека, з якіх 22 выздаравелі. Неафіцыйна цыркулююць звесткі пра вялікую колькасць хворых з пнеўманіяй у шэрагу бальніц. Але акрамя COVID-19 людзі хварэюць і на іншыя вірусныя рэспіраторныя хваробы, якія могуць прывесці да пнеўманіі. І з-за сырога халоднага надвор'я хварэюць многія. Хто з іх мае каранавірус, а хто не, разабрацца цяжка.

Currently, according to the official information, the coronavirus has "kissed" 81 people, of which 22 have recovered. Unofficial information tells about a large number of patients with pneumonia in a number of hospitals. But besides COVID-19 people may have other viral respiratory diseases that can lead to pneumonia. And due to the wet cold weather these days, many fall ill. Who among them has the coronavirus and who doesn't, it's hard to say.

Яшчэ раз пра рэлігійнае жыццё / Once Again About Religious Life

Нядаўна я даведаўся, што грэка-каталікі перайшлі на правядзенне набажэнтстваў ан-лайн. Я пісаў у частцы 1, што некаторыя сходы Сведкаў Іеговы ў Мінску вырашылі збірацца маленькімі групамі. Але цяпер іх сустрэчы праходзяць па відэасувязі. Цікава, што ў нядзелю 22 сакавіка, калі я быў на такім ан-лайн набажэнстве, каля Ўсіхсвяцкай царквы лятаў верталёт, з якога праваслаўныя святары крапілі святой вадой горад супраць каранавіруса...

I recently learned that Greek Catholics have switched to hold online church services. I wrote in Part 1 that  some of Jehovah's Witnesses congregations in Minsk decided to gather in small groups. But by now their meetings are held via videoconferencing. It is interesting that on Sunday, March 22, when I was at this online religous service, a helicopter was flying near the All Saints Church and  some Orthodox priests were sprinkling holy water on the city against coronovirus from that helicopter...

Заўвага за 6 красавіка: Пасхальныя набажэнствы ў праваслаўных і каталікоў пройдуць у традыцыйнай форме з некаторымі мерамі засцярогі: у касцёлах наладжваюць стрымы набажэнстваў з магчымасцю выбару прыходзіць на месца ці глядзець ан-лай і большасць вернікаў пакуль ходзіць. У праваслаўных цэрквах некаторыя цырымоніі пройдуць на адрытым паветры. Некаторыя пратэстанцкія цэрквы заахвочваюць людзей заставацца дома, калі яны хворыя ці маюць слабае здароўе.

Note of 6 April: Easter services in Orthodox and Catholic churches will be on as usual, but with some safety measures: Catholic churches set up streams of services allowing visitors to choose to come in person or watch it online, with most goers opting for coming to church so far. Orthodox churches will carry out some ceremonies outdoors. Some Protestant churches encourage people stay home if they are ill or have poor health.

Сведкі Іеговы ўпершыню за існаванне сваёй канфесіі вырашылі правесці Вячэру Гасподню 7 красавіка па відэасувязі і рэгулярна заахвочваюць вернікаў трымаць максімальную самаізаляцыю. Магчыма, у некаторых частах Беларусі Сведкі могуць збірацца маленькімі групамі, але большасць сходаў будзе слухаць анлайн запіс мерапрыемства, выкладзены ў шырокі доступ. Многія вернікі, нават пажылыя, маюць дэвайсы з доступам у інтэрнэт, і добра імі карыстаюцца. Іншыя могуць слухаць трансляцыю па тэлефоне. У асобных выпадках магчымы прыход у госці да аднаверніка.

Jehovah's Witnesses for the first time of their existance as a group decided to commemorate Lord's Memorial on 7 April via videoconferencing and regularly urge followers to keep maximum self isolation. In some parts of Belarus it's possible the Witnesses meet in small groups, but most congregations will listen to online record of the event available to anyone. Most believers, even those of advanced age, have devices with internet connections and are good at using them. Others may listen broadcasts by phone. In individual cases visits to fellow believers are possible.

Ізаляцыі быць ці не быць? / Isolation: to Be or not to Be?

Беалрускі ўрад не плануе ўводзіць каранцін. Некаторыя масавыя мерапрыемствы адменены, але некаторыя іншыя (напр., футбольны чэмпіянат) праводзяцца. Каб самаізалявацца чалавеку, які працуе на пэўную арганізацыю, яму трэба атрымаць дазвол працадаўцы. Мне, напрыклад, такога дазволу не дадуць і я мушу ездзіць на працу, праўда, не кожны дзень. Таксама, праблемай ізаляцыі з'яўляецца неабходнасць амаль кожны дзень нешта купляць. Так, каб набыць спецыяльнае мыла для старэйшага сына з істотнай зніжкай, я мусіў ехаць на другі канец Мінска (а ад звычайнага мыла пакутуе яго скура). Таму пакуль з сям'ёй проста спрабую абмяжоўваць кантакты з людзьмі і трымаць добрую гігіену.

The Belarusian government have no plans to impose a quarantine. Some public events are canceled, but some others (e.g. Football Championship) are held. To isolate themselves a person who works for a certain company has to obtain the employer's permission. For example, I won't be given such a permission, and I have to commute to work, though not every day. Also, there's a necessity  to buy something almost every day. So, to buy special soap for the elder son with a substantial discount, I had to go to the other end of Minsk (for his skin sores from ordinary soap). Thus as a family we're just trying to limit our contact with people and keep good hygiene.


Маска на дарозе каля кінастудыі "Беларусфільм". Дарэчы ўдзень яна валялася, а ўвечары яе ўжо не было. Спадзяюся, ніхто яе на твар не надзеў :) /  A mask on a road near BelarusFilm Studio. By the way, it was there in the afternoon and gone in the evening. I hope no one put it on their face after picking up :)

У горадзе візуальна крыху менш людзей і крыху часцей можна сустрэць чалавека ў масцы. У транспарце "масачнікаў" больш, чым на вуліцы. А кітайцы носяць маскі значна актыўней за беларусаў нават на вуліцы.

Outdoors there're visually slightly fewer people and slightly more of them wear masks. There're more masks in transport than outdoors. And the Chinese are much more active Belarusians in wearing masks even outdoors.

Dana Mall

Учора ўдзень давялося наведаць гандлёвы цэнтр "Дана Мол". Людзей няшмат, але, калі вечарам праходжу каля цэнтра, бачу іх столькі ж як і звычайна.

Yesterday afternoon I had to visit Dana Mall shopping center. There were few people inside, but when I pass it in the evening I see them as many as usual.


Першы напамін пра эпідэмію: антысептык / First reminder of the epidemy: antiseptic


Другі напамін: пустыя паліцы букросінга / Second reminder: bookcrossing empty shelves

Арганізацыі ў "Дана Мол" працуюць у звычайным рэжыме, але ў іншых месцах не дзіва сустрэць чорныя вокны ці апушчаныя жалюзі. Эканоміка і без віруса перажывае заняпад...

Firms inside Dana Mall work as usual, but in similar centers it's not uncommon to see black shop windows or shut down louvre shutters. The economy is experiencing bad times even without the virus...

28.03.2020 субота (Saturday)

Згодна афіцыйных дадзеных на 27 сакавіка 32 чалавекі перахварэлі на каранавірус і яшчэ 62 хварэюць. А міністэрства аховы здароўя адкрыла дабрачынныя рахункі ў беларускіх рублях і еўра для барацьбы з COVID-19.

As per official data on 27 March 32 people recovered from coronavirus and 62 still have it. Also, The Ministry of Health opened charity bank accounts in Belarusian rubles and euros to fight COVID-19.

Першай буйной ахвярай віруса стала святкаванне 102 гадавінай абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі 25 сакавіка. Як масавае свята яго пачалі адзначаць са 100-гадовага юбілею, але ўсе маштабныя мерапрыемствы на 102-ю гадавіну адмянілі арганізатары. Колькі чалавек адзначылі гэта афіцыйна непрызнанае свята дома, высветліць немагчыма, але ніякіх феерверкаў, да якіх сярод іншага заклікалі арганізатары, я не чуў у той дзень, як не бачыў і сцягоў на балконах.

The first major victim of the virus was 102th annivesary of the Belarusian People's Republic on 25 March. As a mass celebration it began from 100th anniversary, but its 102th's  mass events were cancelled by its organizers. It's hard to tell how many people festvied at home due to this officially unrecognized date; however, I heard no fireworks as the organizers encouraged people to do, nor I saw any flags in flat balconies.

30.03.2020 панядзелак (Monday)

Стала вядома, што ёсць новыя выпадкі захворвання на каранавірус: 152 захварэлі, з іх 47 выздаравелі або выздараўліваюць. Ходзяць чуткі, што ў Віцебску шмат хворых з пнеўманіяй у бальніцах, але дакладнай інфармацыі няма. Многія гавораць пра вірус і яго наступствы, але панікі пакуль няма. Дзеці гуляюць у даганялкі, дзе уцякаюць ад носьбіта каранавіруса.

New cases of coronavirus have been reported: 152 total, out of them 47 recovered or recovering. Rumors circulate that many patients in Vitebsk hospitals have pneumonia, but there's no trustworthy data about it. Many talk about the virus, but no panic yet. Kids play "he" games where they run away from a coronavirus carrier.

На выходных выпадкова сустрэў знаёмага, які лечыцца ад анкалогіі. Ён паведаміў, што яго лячэнне прыпынілі і выпісалі з бальніцы з непрацаздольным лістом па прычыне рэзервацыі месца для хворых на COVID-19. Магчыма, гэта было зроблена, каб пазбегнуць верагоднасць яго кантактаў з хворымі на вірус. А ў мінскай стаматалагічнай паліклініцы № 12 працуе толькі дзяжурны ўрач. Увогуле ідзе палітыка адахвочвання пацыентаў, якія ходзяць у паліклініку па рэцэпты ці на працэдуры, каб пазбегнуць масавага заражэння: многія з такіх заўсёднікаў паліклінік - пажылыя людзі, для якіх новы вірус асабліва небяспечны.

At the weekend I accidentally met a gentleman I know who has been treated against cancer. He told me his treatment had been suspended and he'd been sent home from hospital with a sick-leave due to the hospital room reserving for COVID-19 patients. It could be done to help eliminate the gentleman's potential contacts with the virus patients. Also, Minsk Municipal Dental Policlinic No 12 has only on-duty doctor available. And generally, there's a policy to discourage people who come for prescriptions and procedures from going to polyclinic as many of these goers are senior people for whom the new virus is aspecially dangerous.


У сацыяльных сетках набірае папулярнасць флешмоб дактароў "Мы працуем дзеля вас. Будзьце дома дзеля нас. На фота медыкі цэнтра "Маці і дзіця" (Мінск). Знойдзена на групе Укантакце "Подслушано Кобрин" / Doctors flashmob "We Stay at Work For You. Stay Home For Us" is becoming popular in social media. In the photo: medical staff of Mother & Baby Center (Minsk). Taken from Vkontakte group "Подслушано Кобрин".

31.03.2020 аўторак (Tuesday)

Шкада, але сёння дрэнная навіна: пацверджана першая смерць ад COVID-19 у Віцебску. Памёр 75-гадовы акцёр Віктар Дашкевіч. Гуляюць чуткі пра дзясяткі памерлых ад пнеўманіі ў Віцебску і тысячах хворых на новы вірус, але з адносна надзейных крыніц вядома пра неазначаны рост колькасці хворых з пнеўманіяў у гэтым горадзе. І, зразумела, ад пнеўманіі ды бранхіту ў Беларусі паміраюць круглы год, таму магчыма, што гэты вібітны дзеяч мастацтва - не першая ахвяра "кароны".

Unfortunately, today I've bad news: the first death of COVID-19 in Vitebsk has been confirmed. 75-year-old actor Victar Dashkevich died. Rumors are circulating about dozens of people suffering from pneumonia in Vitebsk and thousands of patients with the new virus, but relatively reliable sources have reported an indefinite increase in the number of people suffering from pneumonia in this city. And, yes, pneumonia and bronchitis make people die all year long in Belarus, so it's possible that this prominent actort isn't the first victim of the "corona".

Падатковая / Tax Office

Сёння, у апошні дзень сакавіка, мусіў наведаць падатковую Першамайскага раёна Мінска. І вось заўважыў нюансы:

Today, on the last day of March I had to visit Minsk Piersamajski District Tax Office. There I so some details:


Супрацоўнікі ў вестыбюле носяць маскі і медыцынскія пальчаткі (у адной паненкі, здаецца, былі файлы для дакументаў ці пластыкавыя пакеты замест пальчатак). А вось міліцыянер, які ахоўвае памяшканне, ходзіць без маскі. Ён казаў мне, што не мае ў ёй патрэбу. І інспектар у кабінеце быў без маскі ды пальчатак.

The staff in the lobby wear masks and medical gloves (one young lady seemed to wear files for documents or plastic bags instead of gloves on her hands). But the police officer guarding the place has no mask. He told me he didn't need it. Also, the inspector in the office had no mask and gloves too.

Яшчэ назіранне: звычайна ў 10.00 я бываю тут сотым у электроннай чарзе. Сёння ў 11:50, калі я выходзіў з канторы, лічыльнік чаргі быў крыху за 80 чалавек. А чарга лічыцца з запуска сістэмы, г.зн. з пачатку работы канторы.

One more observation: usually, when I come here at 10 a.m. I'm 100th or so in the e-queue. Today at 11:50 when I was leaving the office the e-queue counter had a bit over 80 people. At it counts from the system start i.e. from the office opening hours.

1.04.2020 серада (Wednesday)

Ужо 2 смерці як мінімум ад COVID-19. Усяго з пачатку эпідэміі вірус знойдзены ў 216 чалавек. З іх 157 у бальніцах

At least 2 people have died from COVID-19. From the beginning of the epidemy the virus has infected 216 people. 157 of them still in hospital.

3.04.2020 пятніца (Friday)

305 у бальніцы (in hospital) 42 выздаравелі (recovered) 4 памерлі (died).

У Мінску і Віцебску больш людзей у масках на вуліцы. Некаторыя студэнты вну "самаволкай" адмаўляюцца выходзіць на заняткі. То е ж робяць і шэраг офісных работнікаў. Гэта з'ява ўжо атрымала назву "народны" або "партызанскі каранцін".

In Minsk and Vitebsk there're more masked people outdoors. Some college and uni students refuse to attend classes. A number of office workers do the same. This phenomenon has already been called "people's" or "guerrilla quarantine".


Гэтыя танныя лекі, якія можна выкарыстоўваць для дэзінфекцыі, зараз цяжка знайсці ў мінскіх аптэках. Мы нават старую спіртавую настойку календулы вырашылі не выкадваць, а выкарыстоўваць для апрацоўкі паверхняў, да якіх часта дакранаюцца. / These cheap drugs that can be used as sanitizers are hard to find in Minsk drugstores. We even decided not to dispose expired Calendula alcohol tincture and use it to sanitize some surfaces touched often.

6.04.2020 панядзелак (Monday)

634 у бальніцы (in hospital) 53 выздаравелі (recovered) 13 памерлі (died).

Спрабуем сям'ёй трымаць максімальныя меры бяспекі: не выходзіць з дому без неабходнасці, насіць маску (жонка пашыла некалькі з марлі) у транспарце і публічных месцах, рэгулярна апрацоўваць рукі і рэчы, карыстацца мабільнікам на дынаміку.

We try to keep the maximum security measures for the family: do not leave the house unnecessarily, wear a mask (the wife sewed some of the gauze) in transport and public places, regularly sanitize hands and things, use a mobile phone in "hands free" mode.

Сёння дзеці павінны былі б ісці ў школу, але ім далі яшчэ тыдзень канікулаў. Але поўнага каранціну ў Беларусі няма. У многіх арганізацыях рашэнне прыймаецца на месцы: дзесьці працуюць як звычайна, БДУ і БДЭУ навучаюць студэнтаў дыстанцыйна, нейкія арганізацыі адпраўляюць супрацоўнікаў у водпуск на месяц без захавання зарплаты... У Беларусі ўвогуле многае вырашаецца на месцы.

Kids would have to go to school today, but they were given another week off. But there is no total quarantine in Belarus. In many organizations, the decision is made locally: somewhere they work as usual, Belarusian State University and Belarusian State Economic University   teach students remotely, some organizations send employees on vacation for a month without saving a salary... Generally, in Belarus many decisions are taken by local bosses.

У сацыяльных сетках самыя пазітыўныя водгукі - пра медыкаў, а самыя негатыўныя - пра Прэзідэнта. Многія нязгодныя з яго рашэннем не ўводзіць каранцін і крытыкуюць любыя яго выказванні за апошні час. Прычым блогеры, якія звычайна пішуць у яго падтрымку, альбо заціхлі (як канал YouTube "Крахмал"), альбо асуджаюць яго палітыку па COVID-19 (як "Червонец Андрюха"). Многія хвалююцца наконт сітуацыі, але ў горадзе бачу шмат людзей, якія ігнаруюць усе эпідэміалагічныя папярэджанні.

In social media the most positive comments are about the medicians and the most negative ones are about the President of Belarus. Many can't agree with his refusal to have a quarantine and they criticize any recent presidential comment. Interestingly, bloggers that usually speak favorably of the President either keep silence (like Krakhmal YouTube channel) or condemn his policy on COVID-19 (like "Червонец Андрюха"). Many are worried about the situation, but I see many people in Minsk who ignore all the epidemiological warnings.

Невядома наколькі праўдзівыя афіцыйныя лічбы па хворых і памерлых ад "кароны". Вядома толькі, што пакуль няма звестак ад розных знаёмых пра масавыя смерці (толькі 2) ад "рэспіраторкі". Вядома і што афіцыйна ад пнеўманіі за студзень-сакавік 2020 года памерла 128 пацыентаў. Мяркую, сярод іх былі людзі, якіх не праверылі на каранавірус. Некаторыя знаёмыя хварэлі з сімптаматыкай падобнай на COVID-19 i выздаравелі. Таму магу казаць што статыстыка магла не ўлічыць яшчэ некаторую колькасць людзей. Але пік эпідэміі яшчэ не пройдзены...

It is hard to say how true are the official figures for the sick and deceased from the "corona". It's only known that there are no reports yet from various acquaintances of mass deaths (only 2) from respiratory diseases. It's also known that 128 patients died of pneumonia officially in January-March 2020. I suppose there were people who were not tested for coronavirus. Some acquaintances were ill with symptoms similar to COVID-19 and recovered. So I can say that statistics could not account for some more people. But the peak of the epidemic has not yet passed ...

Тэгі пра COVID-19 у Беларусі / Tags on COVID-19 in Belarus

#лепейдома #дзякуйдактарам #дзякуйдоктар #лепшдома #сядзідома #будзьдома #карантинвБеларусь #helpBelarus #заставайсядома #собериссобойкудоктору
Папярэджанне: матэрыялы ў сацыяльных сетках з гэтымі тэгамі могуць быць звязаны з парушэннем тых ці іншых законаў. Аўтар блога прыводзіць гэтыя тэгі ў якасці крыніцы дадатковай інфармацыі без заклікаў да пэўных дзеянняў! / Warning sicial media materials with these tags may violate some laws. The blog author shows these tags as sources of additional info without any motivation to take a stand for anything!

Пабуджэнні да самаізаляцыі ад Google, Telegram i Viber / Self-isolation motivators from Google, Telegram & Viber
9.04.2020 чацвер (Thursday)

Афіцыйна/Officially: 1331 у бальніцы (in hospital) 139 выздаравелі (recovered) 16 памерлі (died).

Прагулка ў рэспіратары / Walking with Respirator


Сёння трэба было схадзіць на работу. Пайшоў пешшу (гадзіна ходу ў адзін бок), надзеўшы рэспіратар. Большасць людзей ніяк не рэагавала на сівога мужыка з прамысловым рэспіратарам на твары. Некаторыя смяяліся. Пару чалавек пахвалілі мяне за кемлівасць. Адзін мужык папрасіў дазволу сфоткаць мяне. Я дазволіў. На рабоце да майго рэспіратара паставіліся з лёгкім здзіўленнем.

Today I had to go to work. Walked (one hour walk to get there), wearing a respirator. Most people did not respond to a gray-haired guy with an industrial respirator on his face. Some laughed. A couple of people praised me for being smart. One guy asked permission to take a picture of me. I allowed. At work they reacted to my respirator with a slight surprise.

Мінск пераходзіць на элементы каранціна: школы, каледжы і вну пачынаюць масава пераходзіць на дыстанцыйнае навучанне, некаторыя іншыя арганізацыі таксама пераходзяць на працу з дому. Але ў горадзе народу на вуліцах ці ў транспарце не значна менш і чым бліжэй да цэнтру сталіцы тым больш людны праспект Незалежнасці. Нават а першай гадзіне, калі я ішоў па рабочых справах. З заўтрашняга дня ў мяне пачынаецца паўнацэнная самаізаляцыя...

Minsk incorporates quarantine elements: schools, colleges and universities start massively moving to distance learning, and some other organizations are also shifting to working to home. But in the city there're no less people outdoors or in the transport and the closer you're to the center of the capital, the more crowded Praspiekt Niezaleznasci (the main avenue of Minsk) is. Even at the early afternoon when I was out for my work errands. From tomorrow, I'll enjoy complete self-isolation...

11.04.2020 субота (Saturday)

Афіцыйна/Officially: 2031 у бальніцы (in hospital) 172 выздаравелі (recovered) 23 памерлі (died).

Гэта статыстыка можа ўключаць знаёмых маіх знаёмых. Адзін з маіх сяброў за мяжой ужо выздараўлівае. / The statistics may include the acquaintances of my acquaintances. One of my friends abroad is getting well.

Шмат бальніц перапрафілявалі пад "карону", як і многіх медыкаў. Розныя людзі і арганізацыі збіраюць грошы, абсталяванне, маскі, рэспіратары і харчаванне для медыкаў, але тых жа рэспіратараў у некаторых выпадках на дактароў не хапае.

Many hospitals are adapted for the "corona", as well as medical staff retrained. Different people and organizations have been donating money, equipment, masks, respirators and food for doctors, still these respirators are too few for the doctors.

16.04.2020 чацвер (Thursday)

Афіцыйна/Officially: 4204 чалавек з вірусам увогуле (people with COVID-19 totally) 65 маюць патрэбу ў штучнай вентыляцыі лёгкіх (ШВЛ) (need lung artificial ventillation (LAV)), 40 памерлі (died).

Колькасць вызаравеўшых не вядома, бо многім пацыентам з лёгкай формай "кароны" дазваляюць лячыцца дома. Я паўтару, што на рэспіраторныя захворванні перахварэлі за гэты час многія беларусы, і я ў тым ліку, і многім не рабілі тэсты на COVID-19 (як і мне).

The number of the recovered ones is unknown for many patients with the light form of the "corona" have been allowed to get treatment at home. I shall repeat that many Belarusians have been recently down with respiratory diseases, myself include, and many didn't have any COVID-19 test like me.

Наша самаізаляцыя / Our Family Self Isolation

Некаторыя плюсы і мінусы самаізаляцыі ў кароткім відэа на беларускай:


Some pros and cons of self isolation in my short video in English:


20.04.2020 панядзелак (Monday)

6264 усяго (total), 92 на ШВЛ (LAV), 514 выздаравелі (recovered), 51 памёр (died).

Гэта толькі афіцыйна. А за апошнія дні з сімптомамі, падобнымі на каранавірус, захварэлі 7 маіх знаёмых, у тым ліку і мае бацькі (праўда, я нікога з іх даўно не бачыў асабіста). Усе яны праходзяць лячэнне дома.

That's just official data. These days 7 people I know including my parents have symptoms like coronavirus (however, I haven't contacted anyone of them for very long time). They all have their treatment at home.

Учора многія святкавалі праваслаўны Вялікдзень. Каранціна няма і рашэнне ісці ці не ў царкву вернікі прыймалі самастойна. Звесткі аб тым, колькі людзей пайшлі туды, супярэчлівыя, але іх было там менш, чым звычайна і ўсё ж, нягледзячы на просьбы афіцыйных прадстаўнікоў БПЦ не хадзіць, народу ў цэрквах хапала, у масках і без. Суджу па фотках у сацыяльных сетках...

Yesterday many Belarusians celebrated Orthodox Easter. There's no quarantine in this country, so  believers had to decide to go or not to go to church. The info of how many actually went is contradictory, but they were fewer than usually on this holiday and still despite the Belarusian Orthodox Church official reps' pleas not to come, many went to church with or without masks. I judge by photos in social media...

22.04.2020 серада (Wednesday)

Вылазка ў горад / My Outdoor Expedition


Мусіў выехаць з дому па справах сёння познім ранкам. Надзеў моцны медыцынскі рэспіратар. Цяжка ў ім дыхаць, але звыкаецца / Had to do some work outdoors today in the late morning. I put on a powerful medical respirator. It's hard to breathe in it, but I got used to.У некаторых аўтобусах не больш за 10 чалавек, а аўтобус 100 пусты толькі напалову як і іншыя аўтобусы з доўгім маршрутам. У масках далёка не ўсе. / There're no more than 10 people in some buses, but bus 100 and other long route buses are just half empty. Just some passengers are in masks.


На плошчы Калініна напамін, што свята 75-годдзя Перамогі ніхто не адмяняў. Парад і масавыя святочныя мерапрыемствы пакуль не адмененыя / In Plosca Kalinina (Kalinin's Square) a sign reminds of coming 75th Anniversary of the Victory Day. The parade and other festive events aren't cancelled yet.


Запрашэнне на суботнік 25 красавіка ў адным унівесітэце / A memo at a university inviting to take part in a subbotnik on 25 April (It's a Satuday action of cleaning neigborhoods by volunteers on a day off, usually, with some entertainment elements).


Курсанты-інжынеры займаюцца спортам на стадыёне. / Military engineering students practicing sports at a stadium


Навучэнцы каледжа сувязі прыбіраюць вуліцу П. Броўкі / Communication college student cleaning Vulica P. Brouki


Студэнты вну вучацца дыстанцыйна, а вось школьнікі мусяць хадзіць у школу. Каля СШ 121 Мінска дзеці гуляюць, а настаўнікі размаўляюць. Ніхто з вучняў ці настаўнікаў не насіў маску, але Прэзідэнт забараніў прымушаць школьнікаў насіць маскі ці карыстацца санітайзерамі. Мой школьнік робіць урокі дома. Пакуль праграма не цяжкая, дзесьці мы з жонкай дапамагаем, дзесці дысцыпліны і ў хлопца хапае вучыцца. / College or university students enjoy distant learning, but school students have to go to school. At secondary school No 121 of Minsk children in the photo are playing and their teachers are talking. None of the students or teachers was having a mask, and the country President forbade to force students wear masks or use sanitizers. My schoolboy does lessons at home. While the curriculum is not difficult, sometimes my wife and I help him, sometimes his diligence helps the guy to keep studying.


У гэтым дзіцячым садзіку на вуліцы Славінскага, я ўбачыў толькі дзве фігуры ў двары (пазначаныя стрэлкамі). У садзе для дзяцей з парушэннем зроку, куды пакуль не ходзіць мой малодшы сын, у нейкі момант хадзілі толькі 4 дзіцяці, а як зараз не ведаю. У садзе у нашым двары, куды водзяць дзяцей з некалькіх кварталаў, налічыў каля 20 дзетак. /  I could see just two people (marked with arrows) at this kindergarten in Vulica Slavinskaha. In kindergarten for children with challenged eyesight where my younger boy used to go to, there were only 4 kids for a while and I don't know what's up there now. In the kindergarten next to my house where children from several blocks go I could see about 20 kids so far.

25.04.2020 субота (Saturday)

Афіцыйна/Officially: 9590 чалавек з вірусам увогуле (people with COVID-19 totally) +817 новых выпадкаў за мінулыя суткі (new cases the day before), 67 памерлі (died).

Неафіцыйна: па некалькі чалавек паміраюць кожны дзень у невялікім горадзе Стоўбцы, але мала сур'ёзных пацверджанняў гэтаму. Мае бацькі і сябры хварэюць без істотных пагаршэнняў. Тата шмат жартуе, як звычайна. Яму і маме тэст не рабілі, але сімптомы каранавірусныя.

Unofficially: several people die every day in the small town of Stolbtsy, but there is little serious evidence of this. My parents and friends are ill without significant complications. Daddy jokes a lot as usual. He and my mother haven't been tested, but the symptoms are same to the coronavirus.

Суботнік / Subbotnik

Сёння ў Беларусі праходзіць агунанацыянальная кампанія па добраўпарадкаванню наваколля, вядомая як суботнік. / Today there's a nationwide campaign in Belarus to clean neighborhoods, called subbontik.


На гэтых кадрах з Барысава, належачых мясцоваму гарвыканкаму, людзі не трымаюць дыстанцыю і не носяць маскі. Але ў некаторых іншых месцах суботнік правялі з мерамі засцярогі альбо праігнаравалі.

These photos from Barysau (Borisov) beloning to the local Municipal Executive Committee, people don't wear mask, nor keep distance. But in some other places the subbotnik was held with safety measures or ignored.

Працяг: Частка 3/ Next: Part 3
Частка 4 / Part 4

Таксама: Нататкі пра свіную эпідэмію (Swine Flu in Belarus in 2009)

07.03.2020

Антикультисты: такие разные, но вместе

За последние несколько лет в моей жизни состоялось несколько продолжительных разговоров с различными антикультистами и сектоборцами. Лично я не ищу такого общения, поскольку считаю споры на тему так называемых «сект» малоэффективными (слово беру в кавычки, поскольку почти всегда оно обозначает не более чем оскорбительный ярлык). Однако, когда мне задают вопросы, я стараюсь на них ответить, даже если вижу, что мотивы задающего в том, чтобы поймать меня на слове. И теперь дерзну на основании моих наблюдений поделить всех этих борцов на несколько условных категорий.

Православные, католические и протестантские антикультисты


Эти люди считают свою религию путем спасения, и это побуждает их бороться со всеми остальными. Как правило, они знают о взглядах своих оппонентов в пересказах авторитетных для них единоверцев или бывших последователей «секты». Слушая собеседника, они исходят из установки ошибочности всех его суждений. При этом такие активисты (как и неокоммунисты в капиталистических странах) комфортно себя чувствуют в роли критика, но теряют комфорт в роли защитника своей веры, когда им задаешь неудобные для них вопросы. Это хорошие нападающие, но посредственные вратари, говоря языком футбола. По политическим взглядам эти люди могут быть даже врагами друг другу. Например, украинские православные активисты могут критиковать Путина и Русскую православную церковь Московского патриархата (РПЦ МП). В России есть множество небольших организаций и групп от десятка до нескольких сот/тысяч человек занимающихся борьбой с сектами с некоторой финансовой и моральной поддержкой РПЦ МП. Они могут выступать единым фронтом в некоторых случаях, но в плане получения финансовой поддержки они скорее конкуренты, чем партнеры.

Работники антисектантских центров


Эти люди, в большинстве своем, просто подрабатывают в таких организациях. Они могут быть атеистами, иудеями, агностиками или неактивными православными и признавать это в личной беседе. Пользуясь этим, они могут начать беседу в Сети под предлогом исследования, требующего задать ряд вопросов верующему определенной конфессии. Сотрудники такого центра действуют в рамках инструкций и методичек, над которыми критически не размышляют. В переписке могут вставлять большие объемы критического материала из методичек, даже не убирая номера параграфов и пунктов (например, скопировали и вставили с 67 по 73 пункт критических обвинений против определенной конфессии). Возможно, таким людям удобно использовать прием «задавить» собеседника объемами своих аргументов, но по содержанию часто там много непроверенной информации, переходящей в открытую ложь, и рассмотрения учений «секты» с позиций церкви, которая считает данные учения сектантскими (т. е. «есть два мнения – моё и неправильное»)

Клубы «бывших жён» и «жертвы»


Среди борцов с т. н. «сектами» есть бывшие члены таких направлений, которые в чем-то разочаровались или поверили критике своих единоверцев. Чем-то мне их опыт и восприятие вещей напоминает отношения ряда людей к своим бывшим парням, девушкам, женам и мужьям, когда чувство обиды на человека побуждает видеть в нем только плохое. К похожей категории можно отнести того, кого я условно назвал «жертвы»: члены семьи, которые не приняли выбор религии своего спутника жизни родителя или ребенка и решили мстить всем его единоверцам. Как правило, эти «пострадавшие» в разговоре производят впечатление властных и конфликтных людей, из тех, кто стукнет кулаком по столу с криком «я сказал, мы будем праздновать Новый год, и меня не волнует твое мнение!». В возникающих разногласиях они не признают открыто наличие своей вины, но могут чувствовать ее. Как и у разведенных людей бывают свои клубы, где можно жаловаться на бывших мужей и экс-жён, так и эти две группы могут искать единомышленников на различных форумах. Антисектантские организации используют таких людей, как живое доказательство опасности взглядов против которых они выступают, но при этом «бывшие сектанты» и «жертвы» культов для них только временные союзники, поскольку эти люди могут быть далеки от согласия с идеологией самих антикультистов.

«Хайпующие»


Иногда антисектантская риторика может быть своего рода «хайпом» (модой), способом поднять свой рейтинг. Для сравнения: некоторые белорусские блогеры начинали с нейтральных тем вроде путешествий, но известность приобрели за счет острых тем вроде критики (или защиты) СССР. Критика сект тоже может быть способом привлечь к себе внимание как публики, так и тех, кто может профинансировать проект. Большинство сектоборческих центров на постоветском пространстве получают финансовую поддержку РПЦ МП и сами, в свою очередь, могут поддержать материально чей-то удачный проект. В отличие от тех, кто просто работает на антикультистские структуры, «хайпующие» могут верить в то, о чем говорят, и тогда деньги для них могут быть второстепенным моментом в сравнении с вниманием, а могут и специально сгущать краски, чтобы спровоцировать волну комментариев.

Воинствующие «безбожники»


Такие люди обычно критикуют все религии, но могут эпизодически «дружить» с господствующими конфессиями против «сект». Так на Западе среди антикультистов преобладают сторонники светского государства и гуманистических ценностей, но они могут встречаться и обмениваться опытом с околоправославными сектоборцами России и Беларуси. «Безбожники» воспринимают религию с точки зрения некой пользы, и видят вред в тех, которые совсем не понимают. По категоричности они могут сравниться с православными активистами.

Подобно тому как редко можно встретить экстравертов или интровертов в чистом виде, мало и людей, которые бы относились к только к одной из вышеперечисленных групп.

Уязвимые места

Ранее я уже писал о некоторых слабых местах сектоборцев и антикультистов. Сейчас хотел бы обратить внимание на некоторые еще.

1. Сравнение «кислого с круглым». Часто в антисектантской риторике идет подмена понятий, вроде «сектанты не защищают Родину, а православные защищают». Когда как историк начинаю им напоминать, что во время Великой Отечественной одна часть православных воевала за СССР и Сталина а другая часть – в различных формированиях пособников Гитлера, вплоть до молебнов о его здравии в некоторых церквях, и всё это и те и другие православные рассматривали как защиту Родины (которую они по-разному ее понимали), то такой аргумент для них может быть неожиданным и даже шокирующим. А всё потому что исходный довод построен на сравнении слишком разных вещей.

2. Неготовность к конструктивному диалогу. Антикультисты не пытаются понять т. н. «сектантов» и о чем-то с ними договориться, а либо переспорить, либо переубедить. Уступая даже самые незначительные позиции своих аргументов, сектоборцы чувствуют себя уязвленными. Если их начать забрасывать встречными вопросами, они теряют интерес к беседе и ничего доказывать не хотят.

3. Преувеличение недостатков. Например, к этой категории относятся заявления о том, что лучше быть преступником или принимать наркотики, чем быть «сектантом». Порой такое раздувание из мухи слона может быть обусловлено отсутствием серьезных проблем. Как в примере выше, можно создать шумиху вокруг религиозного пацифизма, которого придерживаются немногие, и умолчать об участии в терактах сторонников господствующих религий. Или еще пример, если дети кришнаитов не едят мясо, то это они в опасности, а дети алкоголиков, находящихся вне «сект», – это уже другая тема...4. «Оговорочки по Фрейду». Ретранслируя мифы о безвольных адептах, отдающих свое имущество лидерам «секты», о тотальном контроле над жизнью «сектанта», антикультисты могут порой переносить проблемы своей церкви (или семьи) на церковь, со внутренней жизнью которой они не знакомы. В разных социумах у человека могут отнять квартиру, совратить его ребенка, контролировать его повседневную жизнь – та же армия, к примеру может подпасть под критерии секты с т. зр. сектоборцев, даже если это контрактная армия.

5. Использование информации вырванной из контекста. И не только в плане искажения цитат. Например, бунтующие подростки могут быть некоторое время в состоянии эйфории от разрыва с родительскими правилами («наконец-то я могу напиваться!») да и в принципе многие из тех, кто порвал с какой-то религией, могут на первом этапе испытывать энтузиазм. Потом это чувство проходит и может смениться осознанием своей неправоты и ошибочности решения порвать с прошлым. К примеру те же самые подростки понимают, что надо еще и самим решать много проблем, в том числе вызванных их новыми решениями. Иногда за этим следует возвращение «блудных детей», иногда оно не наступает, т. к. жизнь сложна и возвратиться назад всегда сложнее, чем идти вперед. Но антикультисты делают акцент на этих этапах эйфории бывших «сектантов», вырывая это состояние из контекста дальнейшего развития событий.6. Отсутствие адекватной альтернативы. Нередко сектоборцы ставят цель вывести конкретного человека из социума, который они считают деструктивным. И это необязательно религиозная организация, это может быть компания сетевого маркетинга. После того, как человека оттуда извлекли, его дальнейшая участь антикультистов не интересует. Если этот человек начнет пить или станет преступником, то в роли «стрелочников» окажутся его бывшие друзья, а не те, кто разрушал его «сектантские» убеждения.

***
Я не использую этот блог для религиозных дебатов. Всё вышеизложенное представляет мои впечатления или, говоря научными терминами "классификацию эмпирически полученных знаний". В интернете есть много ресурсов, посвященных полемике с антикультистами и есть определенные научные исследования на эту тему для любопытных. Эпизодически я пишу здесь на тему религиозных преследований, но надеюсь, что в обозримом будущем новых поводов поднимать эту тему будет меньше :).

Еще подобное в этом блогеОпальный перевод

И за его пределамиИз истории одного диспута

Избранное сообщение

10 лет писанины

Когда 16 февраля 2013 года я запостил тут одну свою научную заметку , я еще не вполне представлял как дальше буду использовать этот ресурс. ...