21.06.2019

ІІ Еўрапейскія гульні 2019 / II European Games 2019

Мінула 5 год пасля Чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску і горад стаў зноў цэнтрам спартыўных падзей: з 21 па 30 чэрвеня тут праходзяць ІІ Еўрапейскія гульні. Пагледзім падрыхтоўку да падзеі.

Just 5 years after Worlrd Hockey Championship in Minsk (Belarus) the same city again became a sport attraction: from 21 to 30 June it hosts II European Games. So, let's see some preparations.

Што падрыхтавалі загадзя / Early Preparations

Падрыхтоўка пачалася яшчэ ў 2016 г. Але нешта стала заўважацца толькі ў канцы 2018 г.
Preparations began in 2016. But something was visible only at the end of 2018.

Лагатып гульняў на рэкламным экране ў снежні 2018 г. Станцыя метро "Плошча Перамогі"
Games logo on ad screen in December 2018. Metro station Plosca Pieramohi.

Сімвал гульняў - ліс Лесік. Гэты стэнд знаходзіцца каля Нацыянальнай бібліятэкі яшчэ з пачатку 2019 г.
Games symbol - fox Lesik. The stand has been by National Library since 2019 began.

 Лагатып гульняў каля станцыі метро "Маскоўская". Канец снежня 2018 г.
Games logo near metro station Maskouskaja. End of December 2018.

Скрыжаванне вуліцы П. Броўкі і праспекта Незалежнасці. На экране зваротны адлік часу да Еўрапейскіх гульняў з дакладнасцю да секунды. Снежань 2018 г.
Crossroad of Vulica P. Brouki and Praspiekt Nieazaleznasci. The sreen shows the "final countdown" before European Games up to a second. December 2018.

 Валанцёры / VolunteersРэкламны стэнд, які запрашае студэнтаў стаць валанцёрамі Гульняў. Такіх валанцёраў набралі некалькі тысяч са студэнтаў розных вну. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт пачалі заняткі ў студзені, а не лютым і правялі сэсіі ў мае, а не чэрвені, дзеля валанцёраў і дзеля таго, каб выселіць студэнтаў з інтэрнатаў і засяліць туды частку турыстаў і валанцёраў. Некаторыя іншыя вну проста дазволілі валанцёрам здаць сэсію раней.
Валанцёры працуюць бесплатна, за выключэннем аховы. Ахоўнікаў мабілізавалі каля 2000 чалавек і ім будуць плаціць па 5 рублёў (2,5$) за гадзіну дзяжурства. Валанцёры не заўсёды носяць форму, але абавязаны мець спецыяльны ідэнтыфікацыйны бэдж. І ім забаронена прасіць аўтографы ў спартсменаў!

Promotional booth that invites students to volunteer for the Games. These volunteers have been recruited by thousands among students from various universities. Belarusian State University and Belarusian State Economic University started classes in January, not February and had examination sessions in May instead of June for the sake of volunteers and to evict the students from hostels where some tourists and volunteers are to be located. Some other universities simply  allowed the volunteers to pass examinations early.
Volunteers work for free except for security staff. The security mobilized about 2,000 people, and they will be paid $2.5/h. Volunteers do not always wear uniforms, but must have a special ID badge. And they are not allowed to ask for autographs from the athletes!

Валанцёры са студэнтаў праходзілі спецыяльныя тэсты па англійскай мове. Але некаторым валанцёрам валоданне англійскай не патрабавалася, а пэўных навучылі "інглішу" на спецыяльных курсах. (Фота даслана валанцёрам)

Student volunteers had to pass special tests in English. But some volunteers didn't have to know English well and som others were taught it at special courses. (Photo sent by a volunteer).

З 19 чэрвеня валанцёры пастаянна былі бачны па ўсёй лініі метро і ў цэнтры горада. Звычайна ў валанцэраў блакітныя заплечнікі (а ў дактароў, мабілізаваных на допінг кантроль - чорныя). Форма і заплечнікі, наколькі мне вядома, застаюцца ўдзельнікам на памяць. Твары на фота схаваны для захавання ананімнасці.

From 19 of June volunteers could be seen all the time along the metro lines and in the city center. Usually volunteers have blue backpacks (meanwhile the doctors mobilized for doping control have black ones). The uniform and backpacks, as far as I know, will remain the participants' as souvenirs.  Faces in the photos hiddeen to preserve the photographed ones' anonymity.

Каб не заблукалі / So That They Wouldn't Get Lost


Адзін з інфармацыйных пунктаў, каб дапамагчы гасцям горада не згубіцца. Гэты пастаўлены насупраць мемарыялу ахвярам тэракта 2011 г. ля станцыі метро "Кастрычніцкая". Буйное інфармбюро ёсць на цэнтральным чыгуначным вакзале, і, мяркую, ў будынку Нацыянальнага аэрапорта.

An information desk to help visitors to the city not to get lost. This can be found in front of the memorial to victims of the terrorist attack in 2011 by Kastrycnickaja metro station. A bigger infodesk is placed on the central railway station, and, I guess, in the National Airport building.

Стрэлка паказвае як дабрацца са станцыі метро "Акадэмія навук" у спарткомплекс "Алімпійскі" / Arrow showing how to get from Akademija Navuk metro station to Olympic Sports Complex.

На схему метрапалітэна нанесены спартыўныя аб'екты / Sport sites are put to metro scheme.

Рэклама паўсюль / Ads everywhere

У маі рэклама Гульняў была ўжо амаль паўсюль. Нават на дзвярах раённых паліклінік вешалі плакаты з Лесікам.
In May the Games ads were almost everywhere. Even the doors of local municipal polyclinics had posters with Lesik.

 Гэты плакат я сфоткаў у метро. / This poster I photographed in metro.

А гэты Лесік ужо каля Барысаў-Арэны ў Барысаве. Такія таксама могуць быць ў іншых буйных і сярэдніх гарадах Беларусі.
And this Lesik is near Borisov Arena in Borisov (Barysau). Such ones may also be in other big and medium-sized cities of Belarus.


 Лялечны Лесік за 40 рублеў (20$) у магазіне БелДрук на станцыі метро "Плошча Перамогі". Такіх можна знайсці і ў іншых магазінах горада.
Toy Lesik for $20 in BelDruk shop at metro station Plosca Pieramohi. This toy can be found in other shops of Minsk.

 Рэклама на мінскіх аўтобусах... / Ads on Minsk buses...

...А на скрыжаванні вуліцы Казлова і праспекта Незалежнасці цэлых 3 постара, з якіх толькі два ўлезлі на фота.
... And the crossroad of Vulica Kazlova and Praspiekt Nieazaleznasci has even 3 posters, two of which could fit into this photo.

У маі ўздоўж дарогі каля гандлёвага цэнтра "Дана Мол" вывесілі сцягі краін Еўропы ў алфавітным парадку.
In May they put flags of European nations along the road by Dana Mall shopping center alphabetically.

Лагатып Гульняў ёсць нават на аўтобусных білетах. / Games logo can be found even on bus tickets.

Культ Лесіка ў "Рублёўскім / Lesik "worship" in a Rublevski shop

Бамжы / Tramps

У 2014 г. бамжоў маглі вывозіць з Мінска напярэдадні Чэмпіянату. Такія звесткі паведамляў блогер М. Міровіч. А перад Гульнямі (я адмыслова не скарачаю "Еўрагульні", каб не блытаць турнір з мерапрыемствам, якое праводзяць спецыяльна для спартсменаў нетрадыцыйнай арыентацыі) бяздомных мінчан сталі размяшчаць у бальніцы. Так розныя жыхары і госці сталіцы пачалі дзяліць палаты з бамжамі.
In 2014, the homeless could be ousted from Minsk before the Championship. So is reported by blogger M. Mirovich. And before the Games (I specifically do not say EuroGames not to confuse the event with a tournament held specifically for homosexual athletes) homeless Minsk residents were put to hospitals. Thus, different residents and guests of the capital had to share their wards with tramps.

Білеты / Tickets

У цэлым білеты на асобныя гульні каштуюць ад 5 да 50 рублёў (2,5-25$), паколькі Еўрапейскія гульні - гэта не Алімпійскія. Але цэны на цырымонію адкрыцця вагаюцца ад 150 да 300 рублёў, а гэта вялікія грошы для многіх беларусаў. Ходзяць чуткі, што супрацоўнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў прымушалі купляць білеты на Еўрапейскія гульні. Пацверджанняў не маю, але дакладна ведаю, што на чэмпіянаты па футболу ці хакеі могуць адпраўляць студэнтаў у якасці гледачоў загадам адміністрацыі таго ці іншага гарадскога раёна (звычайна іх камплектуюць з тых, хто жыве ў інтэрнатах). Ведаю, бо сам чытаў такі афіцыйны загад.

Generally tickets for a game cost from $2.5 to $25 since European Games are not as important as Olympic. But openning ceremony tickets prices vary between $75 and $150 which is much for many Belarusians. There're gossips that employees of state-owned companies were made to buy tickets for European Games. I've no confirmation, but I know exactly that students can be sent to footbal of hockey championships by orders of municipal district administrations (usually from those who live in hostels). I know it for I myself read one of such official orders.

Дарагое задавальненне / Expensive Pleasure

Вось скрыншот толькі часткі расходаў бюджэта на Гульні 2019. Ёсць ацэнкі, што агульная сума перавышае 108 млн долараў ЗША.  / Here is the screenshot of some expenses from the public budget to Games 2019. Some estimates raise the total cost to over $108m.

Міліцыя і нязручнасці / Police and Inconvenience

З самага пачатку Гульняў на дарогах стала больш міліцыі, прычым святочна апранутай. Вось стаіць патруль каля Ўсіхсвяцкай царквы на вул. Каліноўскага. На фота можна заўважыць ахову ў цывільнай вопратцы (дарэчы з рацыямі), а на царкоўнай тэрыторыі яшчэ адна машына і адна тут не патрапіла ў кадр.

Since the Games started there're more police on the street and they are dressed festively in white shirts instead of casual blue ones. The picture show a patrol by the All Saints church at Vulica Kalinouskaha. The photo also shows some plaincloth guards (by the way, with walkie-talkies), and on the church grounds there's another police car and one more is outside the picture.


На гэтых аб'явах па ўсім Мінску паказана, якія вуліцы закрыты пад велагоншчыкаў, дзе нельга паркаваць машыну, і адпаведна, што ёсць змены ў маршрутах наземнага транспарту. Як і раней, такія змены камусьці на карысць, а камусці на шкоду. Але метро пакуль працуе спраўна.

This info can be found in different areas of Minsk showing which roads are blocked for cyclist competitions and therefore citizens are asked not to park their cars there and to be patient about public transport changes. Well, some loose some win with these changes as before, but metro works well so far.

Рэакцыя ў сацыяльных сетках / Social Media Reactions

У сацыяльных сетках інфармацыя пра Гульні пераважна знаходзіцца пад тэгамі: #BrightYear #BrightYou #EuropeanGames #ЕвропейскиеИгры #ЕўрапейскіяГульні. Лідыруюць крытычныя заўвагі: неапраўдана шмат грошай укладзена ў Гульні сярэдняй папулярнасці, валанцёры дарэмна працуюць за "дзякуй", цяжка ездзіць па горадзе і паркавацца...

In social networks, the information about the Games is predominantly under the tags: #BrightYear #BrightYou #EuropeanGames #ЕвропейскиеИгры #ЕўрапейскіяГульні. Leading comments are critical: a crazy amount of money invested in the Game of mediocre popularity, volunteers are working in vain for free, it is difficult to drive around the city and park your car...

***
Еўрапейскія гульні пачалі забываць. У Мінску засталіся толькі асобныя напаміны пра іх.
European Games have started to fade from people's memory. In Minsk, there're only some reminders about them.


1. Лагатыпы на розных рэчах, якія так і не раскупілі чужаземныя турысты / Logos on various multiple things international tourists failed to buy in huge amounts

2. Людзі ў формах валанцёраў (дарэчы не абавязкова былыя валанцёры, бо валанцёры часам прадавалі сваю форму пасля Гульняў). Гэтыя напаміны трапляюцца толькі час ад часу. /
People in the of the volunteer uniforms  (by the way not necessarily former volunteers, because these sometimes sold their wear after the Games). These reminders can be met around only from time to time.
3. І лагатыпы на многіх гарадскіх будынках і аб'ектах, якія могуць дажыць да наступных падобных мерапрыемстваў, як зубр Волат на расцяжцы на Запарожскай плошчы. / Logos on many municipal  buildings and objects that can survive to the next similar event like Volat the Bison, (Games-2014 symbol) on abanner at the Zaparozskaja Plosca in Minsk.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.

Избранное сообщение

10 лет писанины

Когда 16 февраля 2013 года я запостил тут одну свою научную заметку , я еще не вполне представлял как дальше буду использовать этот ресурс. ...